Uluslararası suriyeli hukukçular derniği önerisi ve katılımıyla çok sayıde kuruluşlar, üniversiteler, işçiler ve bakanlığı temsilcisileri adalet , göçmenlik dairesi ve araştırma merkezlerinin yer aldığı genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirdi . toplantı içerisi üniversitelerin katlımcılara suriyeli hukukçulardan eğitim ve hazırlık programı uygulancak için anlaşma yapıldı ve vereciğimiz programının sonunda hukukçuların kendisi uzmanlık alan dahilinde çalışabilmeleri için ve danışmanlık alanlarda çalışmasına yeterlilik sertifika verilecektir .