Uluslararası suriyeli hukukçular derniği’nin fransa cumhurbaşkanı Macron’un son söylediklerine ilişkin açıklaması ;

02.10.2020 tarihinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Le More vermiş olduğu demeçte “İslam, bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir” diye beyanatta bulunmuş, yine Fransa, paralel bir rejim kurmaya ve Fransız Cumhuriyeti’ni reddetmeye çalışan İslami izolasyonizm olarak tanımladığı şeyle yüzleşmelidir diye beyanatta bulunmuştur.

21.10.2020 tarihinde düzenlenen, Hz.Muhammed’e hakaret içeren karikatürleri öğrencileri önünde sergileyen Fransız öğretmen Samuel Patty’nin anma törenine katılmıştır. Bu Törende Macron; Samuel Paty, İslamcılar geleceğimizi istediği için öldürüldü. Çünkü biliyorlar ki onun gibi sessiz kahramanlar olduğu sürece asla geleceğimize sahip olamayacaklar” beyanatında bulunmuştur.

Birçok resmi ve resmi olmayan Fransız kurumuda Hz.Muhammed’in hakarete uğradığı karikatürleri yayınladı. Macron şunları söyledi: “Bazıları geri çekilse bile bu çizimleri ve karikatürleri yayınlamaktan asla geri adım atmayacağız.”

Uluslararası Suriye Hukukçular Derneği, Başkan Macron’un İslam dinine atmış olduğu iftirasının ve hazreti Muhammed’e (Sallallahu aleyhi vesalam ) hakaret etmenin, adalet ve dini hoşgörü değerleriyle çeliştiğini, her yerde Müslümanlara karşı nefreti kışkırttığını, ortak güvenliği, beraber yaşamı ve barışı tehdit eden ırkçı ve aşırılık yanlısı eğilimleri beslediğine inanıyor. Ayrıca 1958 yılı Fransız Anayasasının İlk maddesinde (Fransa, bölünmez, laik, demokratik sosyal bir Cumhuriyettir. Köken, ırk veya din ayrımı yapmaksızın, tüm vatandaşların yasa önünde eşitliğini garanti eder. Her inanca saygılıdır. İdari yapısı yerinden yönetim esasına dayanır…) belirtilir ve bu yaklaşım anayasanın bu maddesiyle çelişmektedir.

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi’nin 20.Maddesinin 2. Paragrafında: ‘Ayrımcılığa, düşmanlığa veya şiddete teşvik oluşturan her türlü kavmiyetçi, ırkçı veya dinsel nefret kanun ile savuşturulmalıdır.’

Ayrıca, Fransa’nın da üyesi olduğu Avrupa Mahkemesinin 25/2018 sayılı Kararı’na rağmen Hz. Muhammed’e hakaret içeren bu çizimleri yayınlamasına devam etmesi, “ifade özgürlüğü kapsamına girmez’’ ve onu bu gayrimeşru eylemleriyle fiiliyatı yapan kişilerle ortak eder.

Bu doğrultuda Uluslararası Suriyeli Hukukçular Derneği’nin hukukçuları olarak bizler, Sayın Macron’u Müslümanlarla var olan ilişkileri çerçevesinde iç ve dış politikasını gözden geçirmeye, hak, adalet, dini hoşgörü, işbirliği, toplumsal saygı ve ahlaki üstünlük gibi değerleri tesis eden bu dini tanımaya ve bir devlet başkanı olarak korumak ve kollamakla yükümlü olduğu Fransız Cumhuriyeti’nin bazı değerlerinden olan (özgürlük, kardeşlik, adalet) gibi değerleri tanımaya
davet ediyoruz.

Sayın Macron, dünyanın en büyük ülkelerinden birine başkanlık ettiğinizi varsaymaktayız. Bu açıdan sizlerden iyi bir tarih okuyucusu, daha adil ve insaflı olmanızı, Kökenleri ve inançları ne olursa olsun tüm insanlara eşit mesafede yaklaşmanızı, uluslararası ve ulusal kurumların dayandığı sistemleri ve yasaları dikkate almanızı, korumaya çalışmanızı, Uluslararası barış ve güvenliği sağlamanızı, ülkenizde Merhamet Elçisi Hz. Muhammed’e hakaret eden olayları kınamanızı bekliyorduk. Ve yine sizlerden, yanlışa karşı doğruyu savunmanızı, dünyadaki iki milyar nüfusu bulunan Müslümanların duygularını yaralamamanızı, inançlarını kötülememenizi ve içlerinde olmayanı onlara dayandırmamanızı, hayatlarını tehlikeye atmamanızı ve modası geçmiş parti, siyasi ve ideolojik amaçlarla sosyal uyumu bozmamanızı beklemekteydik.

Müslüman ve diğerlerine yönelik kışkırtmanız sonucunda maruz kaldıkları şiddetten tamamen sizleri sorumlu tutuyoruz. İslam ve Müslümanlara karşı işlemiş olduğunuz suçlar, zulüm ve iftiralar için sizleri sorumluluklarınızı üstlenmeye, bundan geri adım atmaya ve özür dilemeye davet ediyoruz.